سفارش تبلیغ
صبا
همه یاران سفر کردند و رفتند / خدایا نوبتم پس کــی می آید ...
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
درباره ما

دست از طلب بر ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان و یا جان ز تن برآید
نویسندگان
لینک های ویژه
پیوندهای روزانه
لوگوی وب
بوی شهادت
دیگر امکانات
مطالب اخیر وبگاه

جزو افسران ارشد ن?رو? هوا?? ارتش ا?ران بود.  سرلشگر خلبان « عباس بابا?? » وسرلشگر خلبان «مصطف? اردستان? » از شاگردان تحت آموزش ا?شان بودند  .

امت?ازات خلبان? که او در پا?گاه و?ل?امز آمر?کا بدست آورد شامل رکوردها?? بود که تا آن زمان هرگز در آن پا?گاه هوا?? ثبت نشده بود. بطور? که تمام? اسات?د پرواز هواپ?ماها? جنگ? آمر?کا را شگفت زده نمود . و به او لقب سلطان پرواز را داده بودند .

ا?ن هم وطن دل?ر اکثر تلمبه خانه ها و ن?روگاه ها? برق عراق را از کار انداخته بود و طرح ها? عمل?ات? و? باعث گرد?ده بود صادرات
350 م?ل?ون تن? نفت عراق به صفر برسد. و? پس از بمباران پادگان « العقره » در حال? که زنده به اسارت مزدوران عراق? درآمده بود، به دل?ل ضربات مهلک? که ن?رو? هوا?? ارتش ا?ران در نخست?ن ماه جنگ بر پ?کر ماش?ن جنگ? عراق وارد نموده بود به دستور صدام و برا? ا?جاد رعب و وحشت در ب?ن سا?ر خلبانان کشورمان، برخ?ف تمام? مواز?ن انسان? و موافقت نامه ها? ب?ن الملل? رفتار با اسرا، به فج?عتر?ن و ب?رحمانه تر?ن وضع به شهادت رس?د .
بدستور صدام ملعون، دو ماش?ن ج?پ از دو طرف با طناب ها?? که به بدن ا?ن خلبان پر افتخار بسته بودند بدنش را دو ن?م کردند . به طور? که ن?م? از پ?کر مطهرش در ن?نوا و ن?م? در موصل عراق مدفون شد .

نویسنده تخریبچی در دوشنبه 94/5/19 | نظر

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir

آرشیو مطالب
پیوندهای وبگاه
برچسب‌ها
طراح قالب
ثامن تم